Nagrody
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i weź
udział w promocji „Szykownie z kontem”,
a otrzymasz:


Regulamin korzystania z e-kart upominkowych H&M
Promocja „Szykownie z kontem” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. Z o.o.
Regulamin promocji „Szykownie z kontem”
Zarejestruj się w promocji1
Złóż wniosek o otwarcie Konta z Kartą Otwartą na Dzisiaj i dostępem do Bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 28.04.2019 r. r.
Otwórz konto
Zawrzyj Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego wraz z Kartą Otwartą na Dzisiaj i dostępem do bankowości elektronicznej do 13.05.2019 r.
Aktywnie korzystaj z konta
Aktywuj aplikację GOmobile, wykonaj min. 1 Przelew oraz min. 3 Transakcje bezgotówkowe do dnia 31.05.2019 r. zgodnie z Regulaminem


1 Rejestracji w promocji „Szykownie z kontem” można dokonać od dnia 11.04.2019 r. do osiągnięcia 600 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 28.04.2019 r.
Sprawdź Regulamin
Uczestnikiem Promocji „Szykownie z kontem” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo -rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz w ramach działalności przejętej przez Bank z dniem 31.10.2018 r. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
KIEDY OTRZYMASZ
Nagrodę o wartości 100 zł ?

Sprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji
Nota prawna
OTWÓRZ KONTO OTWARTE NA CIEBIE
i weź udział w promocji!
ZAPOZNAJ SIĘ
z najczęściej zadawanymi pytaniami:

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Szykownie z kontem”?

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w Promocji „Szykownie z kontem”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Czy każdy otwierający konto otrzyma nagrodę w promocji?

Nie, aby otrzymać premię konieczne jest zarejestrowanie się na stronie szykowniezkontem.bnpprofi.pl, otwarcie konta z Linku promocyjnego i spełnienie wszystkich wymaganych Regulaminem promocji „Szykownie z kontem” warunków.

Jak składać reklamacje?

Napisz do Organizatora Promocji „Szykownie z kontem”: szykowniezkontem@bnpprofi.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Szykownie z kontem” i otrzymać premię kilkukrotnie?

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Szykownie z kontem” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Organizatorem promocji „Szykownie z kontem” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: szykowniezkontem@bnpprofi.pl. Informacje o promocji „Szykownie z kontem”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.szykowniezkontem.bnpprofi.pl , której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Szykownie z kontem” trwa do osiągnięcia 600 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 28.04.19 r.
Otrzymanie e-karty upominkowej w postaci kodu o wartości 100 zł na zakupy w sklepach H&M w Polsce i na hm.com/pl w ramach Promocji „Szykownie z kontem” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.szykowniezkontem.bnpprofi.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 11.04.2019 r. do osiągnięcia liczby 600 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 28.04.2019 r., a następnie
(ii) w terminie od dnia 11.04.2019 r. do 28.04.2019 r. złożenia wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj oraz dostępem do bankowości elektronicznej Pl@net oraz Aplikacji mobilnej GOmobile („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Szykownie z kontem” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej za pośrednictwem kuriera w zakresie objętym wnioskiem do dnia 13.05.2019 r.
(iii) aktywowania Aplikacji mobilnej GOmobile do dnia 31 maja 2019 r.
(iv) w maju 2019 r. wykonania min. 1 Przelewu środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (Pl@net lub Aplikacji mobilnej GOmobile),
(v) w maju 2019 r. wykonania 3 Transakcji bezgotówkowej/ych,
(vii) posiadania Konta Osobistego wraz z kartą debetową do tego konta oraz dostępem do bankowości elektronicznej na dzień wydania Nagrody.
Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz w ramach działalności przejętej przez Bank z dniem 31.10.2018 r. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).
Konto Otwarte na Ciebie, o którym mowa w Regulaminie promocji „Szykownie z kontem” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).